Missie & visie

Huize Walden > Missie & visie >

Huize Walden is een kwalitatieve zorg-aanbieder voor personen met een zorg-vraag.

 

Huize Walden pakt met professionele en kwalitatieve handen de uitdaging aan om een antwoord te bieden op de zorgvraag die de cliënt en zijn netwerk stelt.  

De uitdagingen van de cliënt en zijn netwerk zijn de dagelijkse doelen van Huize Walden.  

 

Huize Walden biedt aan haar medewerkers een aangenaam werkklimaat met oog voor diversiteit. We stimuleren onze medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en bieden hen opleidingen aan om zich te verrijken. Huize Walden heeft aandacht voor een evenwichtige work-life balance en het welzijn van haar medewerkers.  

 

Huize Walden is een dynamische organisatie met een blik naar de toekomst. Ze speelt continu in op de veranderende maatschappij en regelgeving. Daarnaast zoekt Huize Walden pro-actief naar mogelijkheden om haar aanbod te verruimen en een antwoord te bieden op de noden in de samenleving. Om dit te realiseren werkt Huize Walden nauw samen met verschillende partners en blijven we op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingen.  

 

Huize Walden heeft per zorgvorm een duidelijk basispakket, dat met voucher of persoonsvolgende financiering kan betaald worden. Daarnaast biedt Huize Walden een menu aan van extra diensten die apart verkregen kunnen worden, op vraag en op maat van de cliënten. Deze extra diensten worden aanvullend aangerekend en organiseren we steeds in overleg met de cliënt en zijn netwerk.  

 

Huize Walden heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking. Onze vrijwilligers maken deel uit van het geheel en zijn onlosmakelijk verbonden aan Huize Walden. We zetten dagelijks in op werving, vorming, appreciatie ten aanzien van deze krachten.  

 

Huize Walden is een financieel gezonde organisatie. We zetten onze middelen efficiënt in en gaan dagelijks op zoek naar efficiëntiewinsten in de vorm van exploitaties, samenwerkingen, verantwoord samen-aankopen, giften en duo-legaten.   Huize Walden is een Maatschappelijke Verantwoorde Onderneming (MVO).We zetten continu doorheen gans de bedrijfsvoering in op economische, milieu- en sociale belangen.

 

Huize Walden werkt vanuit een pluralistische visie.  Gelijkwaardigheid, respect voor elke levensbeschouwelijke opvatting, alsook voor de morele en de lichamelijke integriteit van ieder individu, zijn essentiële waarden in onze organisatie.

 

"Huize Walden profileert zich als een warme zorgorganisatie voor personen met een zorgvraag.

In een bosrijke omgeving en in schaduw van de Abdij van Westmalle creëren we  een huiselijke en bijna familiale sfeer voor al onze bewoners en cliënten. Naast een 'op maat' gemaakte zorg, bieden we activiteiten aan die aansluiten bij de interessesfeer en de mogelijkheden van onze cliënten. We beschikken hiervoor over een hele ploeg van gemotiveerde medewerkers, die 24u per dag klaar staan voor de perfecte zorg en ontspanning. Ook hebben we het geluk te kunnen rekenen op een bijzondere en straffe vrijwilligersploeg die allerlei kleinere en grotere initiatieven steunt door hun inzet en creativiteit!"

Jan D (voorzitter Huize Walden)