Huize Walden en Monnikenheide - Spectrum slaan handen in mekaar

Huize Walden > Huize Walden en Monnikenheide - Spectrum slaan handen in mekaar >

Huize Walden en Monnikenheide - Spectrum slaan handen in mekaar

De bestuurders van Huize Walden/Bussum vzw en vzw Emmaüs, de groep waartoe Monnikenheide-Spectrum behoort, ondertekenden een engagementsverklaring om toe te werken naar de integratie van Huize Walden in Monnikenheide-Spectrum. Het beheer van Huize Walden, voorziening voor personen met een beperking, gebeurt voortaan in nauwe samenspraak. De formele integratie is gepland op 1 januari 2025. De cliënten van Huize Walden in Malle behouden doorheen dit proces hun vertrouwde woning, verzorging en therapie.

Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum bieden allebei diensten aan (hoofdzakelijk volwassen) personen met een beperking. Monnikenheide-Spectrum richt zich op mensen met een (aangeboren) verstandelijke beperking; Huize Walden specialiseerde zich in de zorg voor mensen met een (niet-aangeboren) lichamelijke beperking. Toch is er geen scherpe grens te trekken tussen de doelgroepen, en hebben beide ervaring met mensen die zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking hebben. De voorzieningen zijn ook geen onbekenden voor mekaar: op de site van Huize Walden in Malle maakt Monnikenheide-Spectrum gebruik van woongelegenheden voor een twintigtal bewoners, die het begeleidt in twee leefgroepen.
Beide dienstverleners hebben tot doel om warme en professionele zorg voor hun cliënten te combineren met een financieel gezond beleid. Door de evoluties in de wetgeving en financiering wordt het echter organisatorisch steeds moeilijker om met een kleine equipe in een relatief kleine voorziening alles te bolwerken. Huize Walden en zijn beheers vzw Bussum namen daarom het initiatief om aansluiting te zoeken bij een sterke partner. Monnikenheide-Spectrum, binnen vzw Emmaüs, was de logische keuze.
Door aan te sluiten krijgt Huize Walden toegang tot heel wat kennis en expertise op bestuurlijk en organisatorisch vlak en tot schaalgrootte voor bepaalde aankopen. Tegelijk behoudt het voldoende autonomie om zijn eigenheid te bewaren en op zijn doelgroep afgestemde kwalitatieve zorg te bieden.

 

Samenbrengen van gebouwen
De vzw Bussum is eigenaar van het ‘oudere’ gebouw waar de meeste bewoners van Huize Walden verblijven, waar de dienstverlening zich grotendeels afspeelt en waar ook de kantoren ondergebracht zijn.

De woonmaatschappij De Voorkempen – H.E. is erfpachter van een deel van het domein van Huize Walden en Bussum en bouwde daarop in 2018 een heel nieuw gebouw met studio’s op het gelijkvloers en appartementen op de verdieping. In dit gebouw wonen momenteel op het gelijkvloers een 15-tal cliënten van Huize Walden en op de verdieping zijn de twee leefgroepen van Monnikenheide-Spectrum gehuisvest.
Door de integratie zal het oudere gebouw beschikbaar blijven in de nieuw samengestelde organisatie. Daarnaast bereikte de vzw Emmaüs een akkoord met De Voorkempen waardoor het nieuwere gebouw op de site ook beschikbaar blijft voor de organisatie van dienstverlening door Monnikenheide-Spectrum(en Huize Walden) en de drempels van sociale huur worden opgeheven.

Timing traject
Een stuurgroep met vertegenwoordigers van Huize Walden/Bussum, Emmaüs en Monnikenheide-Spectrum volgt het integratietraject op. De engagementsverklaring houdt in dat beslissingen over belangrijke investeringen en/of met een langdurige impact al samen worden genomen. Het plan is dat de directie van Monnikenheide-Spectrum vanaf het voorjaar van 2024 bevoegd wordt voor de dagelijkse leiding van Huize Walden.
Begin 2025 volgt de formele integratie. De werknemers zullen vanaf dan werken voor Emmaüs vzw als werkgever, en Emmaüs vzw neemt op dat moment ook de dienstverleningsovereenkomsten van de gebruikers van Huize Walden over.
De bestuursorganen zijn ervan overtuigd dat de integratie een positief vooruitzicht biedt voor de cliënten en medewerkers van Huize Walden, en betrekken de vertegenwoordigers van deze groepen bij de concrete, gedetailleerde uitwerking ervan.
Samen streven we naar kwaliteit van zorg, wonen, leven én werken.

www.huizewalden.be
www.monnikenheide-spectrum.be